Arhive kategorija: Grammatik

Jaki i nepravilni glagoli u nemačkom jeziku

Glagoli u nemačkom jeziku se dele na slabe, jake i nepravilne. Slabi su oni kod kojih prilikom konjugacije (promene prema licima, broju, vremenima i načinima) ne dolazi do promena u osnovi glagola. Kod jakih glagola prilikom konjugacije dolazi do promene samoglasnika u osnovi glagola. Nepravilni glagoli su oni koji prilikom konjugacije kombinuju pravila slabih i jakih glagola. Ovde možete skinuti listu jakih i nepravilnih glagola.

Liste der starken und unregelmässigen Verben

Advertisements